Kayseri Haber

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Mükellefler, işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri evraklarda KDV’yi ayrıca göstermeyebilir. Bu durumda bedel, vergi dâhil olmak üzere tek tutar olarak ifade edilir, ancak belgede "KDV DAHİLDİR." ibareli bir şerh bulunmak zorundadır.

Mizan, hesapların belirli tarihlerde tekrar incelenmesi ve borç, alacak toplamlarının toplu bir şekilde raporlanmasıdır.

Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki iktisadi değerlerinin kaynaklarını ve bu değerlerin hangi alanlara yatırıldıklarını gösteren ve varlıklar = borçlar + öz kaynaklar biçimindeki muhasebe eşitliğine dayanan tablodur.

Genel tanım olarak, işletmenin ya da kişinin hesaplar arası para aktarma yöntemleridir.

Amortisman, yıpranma payı ve faizin işlemesini durdurmak için bir tahvilin birden ödenmesi (TDK) anlamlarına gelir.

Tevkifatın kelime anlamı; Para konusunda kesintilerdir (TDK). Tevkifat kısaca devletin alacağı olan KDV'yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. İki çeşit tevifat vardır.

25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı kanun ile 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren Türkiye'de uygulamaya başlanan kısa adı KDV (katma değerler vergisi), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri paradır. 3065 sayılı kanun gereği üç başlıkta incelenmiştir.

Döviz, yabancı devletlerin kağıt ve ya madeni parası ile ödeme yapma kanallarının tamamına denir. Uluslararası ödemelerde geçerli olan para, para işlevi gören her türlü bono, kredi mektubu, havale ve benzeri varlıklar ile ödeme olarak alacaklının kabul ettiği her kanal döviz olarak kabul edilir.

Ticari hayatta bir çok çeşitte ödeme şekli bulunur. Ticari işletmeler bazen ödeme için geren maddi güce sahip olamadıklarında faaliyetin devamı için bu yollardan birini tercih ederler. Bu ödeme yollarından birisi de Çek'tir. 

Muhasebe TDK'de "İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri." şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak biz bu tanımı daha basit bir ifadeye çevirecek olursak işletmenin yapmış olduğu mali işlemleri kaydeden, raporlayan ve özetleyen bir dalıdır.