Kayseri Haber

KRS v4 yazılımın açılışında karşınıza çıkan Etkinlik Ekranı varsayılan olarak bulunduğunuz günü takip eden 3 günün etkinliklerini göstermektedir.

Tevkifatın kelime anlamı; Para konusunda kesintilerdir (TDK). Tevkifat kısaca devletin alacağı olan KDV'yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. İki çeşit tevifat vardır.

25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı kanun ile 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren Türkiye'de uygulamaya başlanan kısa adı KDV (katma değerler vergisi), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri paradır. 3065 sayılı kanun gereği üç başlıkta incelenmiştir.

Döviz, yabancı devletlerin kağıt ve ya madeni parası ile ödeme yapma kanallarının tamamına denir. Uluslararası ödemelerde geçerli olan para, para işlevi gören her türlü bono, kredi mektubu, havale ve benzeri varlıklar ile ödeme olarak alacaklının kabul ettiği her kanal döviz olarak kabul edilir.

Efektif, kağıt para şeklindeki tüm paralara efektif denir. Dövizden farkı ise, döviz kağıt para, bono, kredi mektubu gibi farklı kanalları içerirken efektif, sadece kağıt parayı içerir.

Kambiyo, değiştirme, bozdurma, değer ve fiyat anlamına gelen kambiyo aynı zamanda bir ülke parasının diğer bir ülke parası ile ifade etme anlamına da gelmektedir. Ülkemizde kambiyo ve döviz aynı anlama gelmektedir.

Kur, her hangi bir ulusal bir paranın ülkesel para karşılığı olarak tanımlanır. Kur ikiye ayrılır;

Alış Kuru: Döviz ve efektif alışlarında kullanılan kurdur.

Satış Kuru: Döviz ve ye efektif satışında kullanılan kurdur.

Türkiye'de kur üç farklı şekilde oluşur. Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar, Bankalar ve ya özel finans kuruluşları tarafından belirlenen kurlar ve Serbest piyasa tarafından belirlenen kurlardır.

Ülkelerde kur miktarı belirlenirken, işlemin gerçekleştiği tarihteki kur miktarı göz önüne alınarak işlem yapılır.

Döviz İşlemlerinin Muhasebesi:

Kasa hesabı aktif bir hesaptır. Sürekli girdi ve çıktı işlemleri vardır. Tek düzen kasada olan varlık gruplarıdır. Bunun dışında düzen aranmaz. Kasa Türk Lirası ve Döviz şeklinde izlenir ve tutulur. Yabancı paralar 100 kasa hesabının alt kasalarında izlenir ve tutulurlar. 

Yabancı para kasaya giriş yaptığında, giriş gününün güncel efektif kuru ile çarpılarak Türk Lirasına çevrilip, kasanın alacak kısmına yazılır. Efektif kasadan çıkacağı zaman ise yine güncel efektif kuru ile çarpılarak Türk Lirası cinsinden işlem görür.

Örneğin; Yapılan işlem sonucu işletmemize 10000 Dolar giriş yapmış olsun. Güncel efektif kurumuzu ise 1 Dolar=1,5 Türk Lirası olarak farz edelim. 

10000 Dolar X 1,5 Türk Lirası = 15000 TL olarak kasamıza giriş yaparız.

Bu işlemden iki gün sonra 4000 Dolar tutarında bir dövizli işlem yapacağımızı farz edelim ve güncel efektif kurumuzu 1 Dolar = 1,30 Türk Lirası olarak Kabul edelim.

4000 Dolar X 1,30 Türk Lirası = 5200 TL olarak çıktı yapılır.

Dövizin kasamıza girdiği ve çıktığı günlerdeki kur farkından edilen 800 TL tutarındaki zarar kasamızın 646. Kambiyo Karları Hesabına Borç olarak kaydedilir. Eğer bu işlem tam tersi şekilde olup, işletme 800 TL kara geçseydi bu kar, 646. Kambiyo Karları Hesabına Alacak olarak işlenmesi gerekecekti.

KRS Servisim v4 yazılımında varsayılan olarak gelen iş emri ekranında tek cihaz/araç girişi yapılmaktadır, ancak çoklu iş emri girişi özelliğini açarak bir iş emri ekranında dilediğiniz kadar cihazı/aracı servise alabilirsiniz.

Ticari hayatta bir çok çeşitte ödeme şekli bulunur. Ticari işletmeler bazen ödeme için geren maddi güce sahip olamadıklarında faaliyetin devamı için bu yollardan birini tercih ederler. Bu ödeme yollarından birisi de Çek'tir. 

Muhasebe TDK'de "İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri." şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak biz bu tanımı daha basit bir ifadeye çevirecek olursak işletmenin yapmış olduğu mali işlemleri kaydeden, raporlayan ve özetleyen bir dalıdır.

Kursoft KRS v4 ürünleri Windows 10 işletim sistemiyle %100 uyumlu olup ek bir işlem gerektirmeksizin tek tıkla kurup kullanabilirsiniz.

 

Son Eklenenler